top of page

ÅRSKURS 7-9

Studenter på trappa
Årskurs 7-9: Om

MATTE/NO

Tack Angela Emanuelsson, förstelärare på Hedeskolan för exemplen nedan!

Årskurs 7-9: Text
Årskurs 7-9: Medarbetare
stegen.png

BAKLÄNGESPROV

Teknik

TRE I RAD PÅ ANNAT SÄTT

En lärares struktur för att låta eleverna jobba i processen på fler sätt

Skärmavbild 2023-04-05 kl. 15.30.16.png
Årskurs 7-9: Bild

SAGOPROJEKTET

Ett exempel på kamratlärande med differentierade aktiviteter och uppgifter. 
Christine Ljungblad, Hedeskolan,har bidragit med dessa exempel.
Årskurs 9 i samarbete med årskurs 2!

Årskurs 7-9: Rubriker

SAGOPROJEKTETS DELAR

Utformning av uppgifter och sammanfattningar

FÖRFÖRSTÅELSE

För att komma igång och använda elevernas erfarenheter, tankar och funderingar började de med frågor för förståelse. Frågorna finns i dokumentet nedan.

SAMMANFATTNING AV ELEVERNAS SVAR

I dokumentet kan du se hur eleverna resonerade för att få en förförståelse.

UPPGIFTEN

Själva uppgiften formulerades själv uppgiften, det som skulle stödja elevernas väg mot förståelse och förmågor. I dokumentet ser du hur den formulerades för att gynna alla elever i klassen. En del i uppgiften är att möta yngre elever!

VAD ÄR VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ?

Eleverna förbereddes på att undervisa sina yngre skolkamrater och fick lära sig om att lära och leda. I dokumentet kan du se hur eleverna formulerade sig.

TYPISKA KÄNNETECKEN

Eleverna fick sammanfatta några centrala teman och typiska kännetecken i sagorna. I dokumentet synliggörs elevernas tankar och läraren har styrt in dem på förståelse för detaljer som gör att det blir kvalitet i arbetet.

Årskurs 7-9: Lista

MATEMATIK-RAFT

Ett exempel på engelska

Denna RAFT kommer från ett högstadium i USA. Jag är inte mattelärare så jag vågar mig inte på att översätta den. Kanske kan du göra en egen variant utifrån denna?

Årskurs 7-9: Välkommen
bottom of page