ÅRSKURS 7-9

Studenter på trappa
 

MATTE/NO

Tack Angela Emanuelsson, förstelärare på Hedeskolan för exemplen nedan!

 
 
stegen.png

BAKLÄNGESPROV

Teknik

SAGOPROJEKTET

Ett exempel på kamratlärande med differentierade aktiviteter och uppgifter. 
Christine Ljungblad, Hedeskolan,har bidragit med dessa exempel.
Årskurs 9 i samarbete med årskurs 2!

 

SAGOPROJEKTETS DELAR

Utformning av uppgifter och sammanfattningar

FÖRFÖRSTÅELSE

För att komma igång och använda elevernas erfarenheter, tankar och funderingar började de med frågor för förståelse. Frågorna finns i dokumentet nedan.

SAMMANFATTNING AV ELEVERNAS SVAR

I dokumentet kan du se hur eleverna resonerade för att få en förförståelse.

UPPGIFTEN

Själva uppgiften formulerades själv uppgiften, det som skulle stödja elevernas väg mot förståelse och förmågor. I dokumentet ser du hur den formulerades för att gynna alla elever i klassen. En del i uppgiften är att möta yngre elever!

VAD ÄR VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ?

Eleverna förbereddes på att undervisa sina yngre skolkamrater och fick lära sig om att lära och leda. I dokumentet kan du se hur eleverna formulerade sig.

TYPISKA KÄNNETECKEN

Eleverna fick sammanfatta några centrala teman och typiska kännetecken i sagorna. I dokumentet synliggörs elevernas tankar och läraren har styrt in dem på förståelse för detaljer som gör att det blir kvalitet i arbetet.

 

MATEMATIK-RAFT

Ett exempel på engelska

Denna RAFT kommer från ett högstadium i USA. Jag är inte mattelärare så jag vågar mig inte på att översätta den. Kanske kan du göra en egen variant utifrån denna?

Matteraft_edited.jpg
Matteraft_edited.jpg

press to zoom
Outdoors Tutoring
Outdoors Tutoring

press to zoom
Reviewing for the Exam
Reviewing for the Exam

press to zoom
Matteraft_edited.jpg
Matteraft_edited.jpg

press to zoom