top of page
Gothia kompetens akademi.png

GOTHIA KOMPETENS AKADEMI

Exklusiv lärspridarutbildning

Vi utbildar lärspridare som ska hjälpa till med implementeringen av lektionsdesign och differentierad undervisning på alla nivåer - sina egna skolor, andra skolor. De hjälper oss att ta fram exempel och material från sin egen verksamhet som vi kan använda tillsammans för att stötta det kollegiala arbetet kring lektionsdesign.

Om: Om
bottom of page