top of page

FILMER, PODDAR OCH ARTIKLAR

Se, lyssna, läs och diskutera!

Artiklar, podcast och filmer är bra för att sätta igång egna tankar och diskussioner i kollegiet. Här samlar jag sådana där jag är med för att lyfta sådant som rör lektionsdesign direkt eller indirekt. 

Använd gärna för att sätta igång samtal om den egna undervisningen, både individuellt och kollegialt! 

Diskussionsunderlag: Rubriker
Diskussionsunderlag: Videoklipp

PODCASTS

SVENSKPODDEN OM LEKTIONSDESIGN

Carl-Johan Markstedt och jag samtalar om lektionsdesign kopplat till svenskämnet.

SKOLPRAT OM LEKTIONEDESIGN OCH DISTANSUNDERVISNING

Ett samtal om hur lektionsdesign kan stödja undervisning på distans.

PEDAGOGISK PSYKOLOGI

Ett samtal om differentierad undervisning och pedagogiskt ledarskap.

FUNKA MED ADHD

Framgångsfaktorer i skolan när man har ADHD - vilka är de?

Diskussionsunderlag: Lista

DISKUSSIONSFRÅGOR

Använd gärna dessa frågor för att sätta igång samtalen

  • Vad fastnade du för? Vad gjorde att du fastnade för just det? 

  • Vad är lätt att genomföra eller tänka på?

  • Vad är svårt att genomföra eller tänka på? 

  • Hur kommer det sig? 

  • Vad skulle vara viktigt att prata vidare om? Vad skulle det kunna leda till? 

Diskussionsunderlag: Text

FÖRSTÅELSEKARTAN

Jag använder gärna förståelsekartan för att diskutera kollegialt. Gå igenom frågorna som en urtavla
eller bestäm att var och en börjar var man vill i kartan!

Förståelsekartan_edited.jpg
Diskussionsunderlag: Bild

ARTIKLAR

Här är en samling artiklar som jag har skrivit eller i vilka jag är intervjuad.

ATT ÅTERKOPPLA ÄR VIKTIGT FÖR ETT DEMOKRATISKT SAMHÄLLE

En intervju om sambandet mellan återkoppling och ett demokratiskt samhälle. Publicerades i Skolvärlden 20 mars 2020.

DAGS ATT DIFFERENTIERA UNDERVISNINGEN

I denna text slår jag ett slag för en differentierad undervisning som ett svar på en ganska tröttsam retorik om att inkluderingen har gått för långt. Den har inte ens börjat! Publicerades i Skola och Samhälle 4 november 2019.

SKOLAN MÅSTE KOMPENSERA ALLA SOM DRABBATS

Aggie Öhman och jag skrev en text för att uppmärksamma att det är fler än bara vissa grupper som har drabbats av distansundervisningen under pandemin. Ett ensidigt fokus på elever med diagnoser inom NPF gynnar inte den gruppen heller anser vi.

GÖR INTE DIAGNOSEN NPF TILL NORM INOM SPECIALPEDAGOGIKEN

Aggie Öhman och jag skriver om risker med att ensidigt fokusera på en grupp elever med en viss funktionsnedsättning. Vår text är en reaktion på regeringens förslag om att mer kunskap om NPF behövs i lärarutbildningar. Vi frågar oss om det verkligen kommer att lösa de problem som finns, för denna grupp och för andra grupper.

INKLUDERING - ETT BEGREPP I BLÅSVÄDER

Tidningen Specialpedagogik, utgiven av Lärarförbundet, satte ihop Clas Nilholm, Kent Hedevåg och mig för att diskutera begreppet inkludering. Artikeln har några år på nacken men det finns fortfarande en hel del att diskutera utifrån den.

LÄRARE BEHÖVER FÅ HJÄLP MED EXTRA ANPASSNINGAR

Skolvärlden intervjuade mig om det här med extra anpassningar. Vad är det egentligen? Jag såg då att lärarna lämnades väldigt ensamma i att själva bedöma både behov och lösning och att de fick listor att använda utan sammanhang.  Publicerades 5 mars 2018.

SPECIALNEST OM LEKTIONSDESIGN

Specialnest intervjuade mig om boken Lektionsdesign med särskilt fokus på att främja undervisning som fungerar för de elever tidningen värnar om.

Diskussionsunderlag: Lista
bottom of page