top of page

EXEMPEL ÅRSKURS F-3

En bra berättelse
Årskurs F-3: Om

RAFT

Uppgift: samarbete och kompromisser

Det här är ett exempel från en skola i USA där eleverna skulle utveckla kunnande kring samarbete och kompromisser. Uppgiften är att förklara hur samarbete ser ut. Uppgiften differentieras genom en RAFT-mall. RAFT står för Role, Audience, Format, Topic. Eleverna kan välja vem de skriver som, till vem, i vilket format och utifrån vilket ämne eller budskap. På så sätt differentieras uppgiften i nivå, omfång, metod, intresse. Det som lärarna har skrivit i rutorna anpassas till de elever som ska genomföra uppgiften.

RAFT kompromisser.png
Årskurs F-3: Välkommen
bottom of page